Miljøverdier i norske havområder

De norske havområdene er generelt produktive og rike på ressurser, og noen delområder skiller seg spesielt ut. Havområdene våre påvirkes i varierende grad av menneskelige aktiviteter, og noen områder er mer sårbare enn andre for påvirkning. 

Et område i havet har høy miljøverdi når det er viktig for å bevare økosystemets mangfold, produktivitet, og spesielle funksjoner som f eks gyteområde eller hekkeområde.

På dette nettstedet finner du

  1. kart som viser hvordan miljøverdiene er fordelt i norske havområder
  2. kart som viser sårbarhet ved akutt oljeforurensing
  3. tabeller som viser sårbarheten til ulike dyrearter for flere påvirkninger
  4. tilleggsopplysninger

Dette er et verktøy for forvaltningen av havområdene.

Se hvordan miljøverdiene endrer seg over året

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember